วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีศาลหลักเมือง
ดอกบัวผุด


ตราประจำจังหวัด คือ พระบรมธาตุไชยา ซึ่งมีศิลปะแบบศรีวิชัย ตั้งอยู่ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร โดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 และเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
ต้นไม้ประจำจังหวัด ได้แก่
เคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon)
ดอกไม้ประจำจังหวัด ได้แก่
ดอกบัวผุด (Rafflesia kerrii)

ไม่มีความคิดเห็น: